Search Results for nmes

Mcdonaldization
Mcdonaldization
mcdonaldization McDonaldlabtyrmanyn temelinde yatan ilkelerin hayaty kolaylabtyrmak my, ozgürlebtirmek mi, yoksa insani deoerlere bir darbe olarak my deoerlendirilebileceoi oldukca tartybmaly. Hepsi bir yana, bu gercek yadsynamaz: McDonaldlabma yeni bir yabam bicimini beraberinde getirdi ve popüler kültürün onemli bir simgesi haline geldi. The New York Times\'da 13 Nisan 2003\'de yayynlanan bir habere gore; okul caoyndaki cocuklar arasynda yapylan bir ankette, cocuklaryn %96\'synyn firmanyn