3. Distributionsforholds analyse
Profilbekl?dning udbydes ikke s?dvanligvis i detailhandelen, da den typisk forefindes p? bussines to bussines markedet. Derfor analyseres der kun p? dette marked.
De nuv?rende distributions kaneler best?r af fabrikanter, grossister samt detailhandlen. Af fabrikanter er der kun et f?tal som selv udbyder profil bekl?dning.
V?sentligst er der grossister der st?r for langt den st?rste del af markedet. Kontakten mellem konsument og grossist er oftest p? s?lger initiativ, hvor imod detailhandlen kun kommer ind i billedet p? k?ber initiativet vedr. profil bekl?dning forudsat det ikke drejer sig om standardvarer.
Kontakten til k?bscentrene, for b?de producenterne og grossisternes vedkommende, foreg?r ved b?de upersonlig massekommunikation dels ved personlig individuel kommunikation.

Producenterne som i dag oftest er placeret i lav l?nsomr?der distribuerer produkter til profilbekl?ding gennem grossisterne. Grossisterne er den position, at man ikke b?de kan levere billige produkter og samtidig levere hurtigt. Derfor tilrettes en standardvaren ved logo e.lign. eller ogs? f?r disse fremstillet en mindre serie hos en leverand?r. Dog er der i sidstn?vnte tilf?lde l?ngere ventetid.

Kanalernes evne til at udf?re markedsf?ringsopgaverne ud fra et valgt serviceniveau:
Producenterne er kan yde en mindre servicegrad, typisk afstemt efter individuelle muligheder.
Grossisterne fokuser p? markedsf?ringsopgaven , men serviceniveauet vurdres at v?re h?j
Detailhandlen har slet ikke interesser i retning af, at servicere med profil bekl?dning.

4. Konkurrenceafgr?nsning
Der ses kun p? direkte konkurrenter dvs. grossisster, producenter, hvor detailhandelen ikke vurderes som nogen s?rlig stor konkurrent, og medtages derfor ikke. Der samarbejdes ikke mellem nogen af nedenst?ende virksomheder.Brancheglidning forekommer kun i meget ringe grad.

Ansatte Oms?tning Bruttoavance
J.P. Bacher Erhvervsbekl?dning Grossist 10-19 16.866 kkr.
O.K.J. Erhvervsbekl?dning Fabrikant 20 13.311 kkr.
K.Vesteg?rd Frandsen Fabrikant 27 12.865 kkr.
Carl Backs Grossist 16 7.131 kkr.
Hysna Erhvervsbekl?dning Grossist 12 22.384 kkr.

Der er dog mindre virksomheder p? markedet men de vurdres ikke at have nogen s?rlig indflydelse.

Fabrikanter Grossister
Kapacitet/volumen m?ssig styrke/svaghed Svaghed da optimum er stordrift Styrke da indk?bs volumen afstemmes
af situationen.
Handlingsparametre Styrke ved produktet, fleksibiliten, og leveringsevnen Eneste styrke er pris som handlings-parameter
Placering i konsumenternes,
leverand?rens og
distributionskanalens bevisthed Konsumenterne genkender m?rket. Konsumenterne forbinder ikke produkt med grossisten.

Deles konkurrenterne igen op p? grossister og fabrikanter vedr. deres evne til at reagere p? markedsaktiviteter, da vil grossisterne v?re mest villige til at:
-f?lge prisudviklingen
-optimere promotion mm.

Opvendt vil fabrikanterne v?re dem der bedst evner at:
-?ndre produktet mm.
-tilpasse distributionskanel